Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "Guido" w Zabrzu. (05.03.2009r.)
Skansen Górniczy "Królowa Luiza" w Zabrzu. (12.06.2010r.)
Lokomotywa pneumatyczna Jung Pz45 przy ZKWK "Guido" (16.04.2011r.)
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (21.08.2011r.)
Muzeum Górnictwa w Nowej Rudzie (03.08.2011r.)
OKD Landek Park Ostrava (ekspozycje na powierzchni; 01.04.2016r.)
Kopalnia Wiedzy o Cynku w Bukownie oraz pomniki w Bolesławiu i Olkuszu (20.03.2018r.)
Lokomotywy i wozy przy kopalni Guido (29.05.2018r.)
Muzeum Górnictwa Rud Żelaza w Częstochowie (06.06.2018r.)
Lokomotywy i wozy przy kopalni złota w Złotym Stoku (01.08.2018r.)
Centrum Kultury i Sztuki "Stara Kopalnia" w Wałbrzychu (07.08.2018r.)
Filmy z muzeów przemysłowych.

Powrót do strony głównej