Kolej parkowa Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie.
Kolej parkowa "Maltanka" w Poznaniu.