POJAZDY TRAKCYJNE


Lokomotywa WLs150-7225 (ex. Huta "Gliwice") ze składem przy peronie stacji w Rudach.
Foto: Sebastian Kiszka "Festyn z okazji otwarcia Zabytkowej Stacji Kolei W±skotorowej w Rudach" Rudy Rac. 12.06.2005
Drezynka motorowa 650 w hali lokomotywowni w Rudach. Za ni± widać Lxd2-354.
Foto: Sebastian Kiszka "Festyn z okazji otwarcia Zabytkowej Stacji Kolei W±skotorowej w Rudach" Rudy Rac. 12.06.2005
Lokomotywa Lxd2-354. Zdjęcie zostało zrobione z kanału rewizyjnego.
Foto: Sebastian Kiszka "Festyn z okazji otwarcia Zabytkowej Stacji Kolei W±skotorowej w Rudach" Rudy Rac. 12.06.2005
Lokomotywa elektryczna Siemens Bo w dalszej czę¶ci hali.
Foto: Sebastian Kiszka "Festyn z okazji otwarcia Zabytkowej Stacji Kolei W±skotorowej w Rudach" Rudy Rac. 12.06.2005
Lokomotywa WLs50-2082 na tor 600mm, na platformie Pddxh.
Foto: Sebastian Kiszka "Festyn z okazji otwarcia Zabytkowej Stacji Kolei W±skotorowej w Rudach" Rudy Rac. 12.06.2005
Wnętrze kabiny lokomotywy 2WLs40-1189 w Rudach.
Foto: Sebastian Kiszka "Festyn z okazji otwarcia Zabytkowej Stacji Kolei W±skotorowej w Rudach" Rudy Rac. 12.06.2005
Widok z oddali na lokomotywy 2WLs40-1189 i WLs75 (nie wiem jakiego numeru).
Foto: Sebastian Kiszka "Festyn z okazji otwarcia Zabytkowej Stacji Kolei W±skotorowej w Rudach" Rudy Rac. 12.06.2005
Lokomotywa WLs75.
Foto: Sebastian Kiszka "Festyn z okazji otwarcia Zabytkowej Stacji Kolei W±skotorowej w Rudach" Rudy Rac. 12.06.2005
Jeszcze jedno zdjęcie składu na stacji.
Foto: Sebastian Kiszka "Festyn z okazji otwarcia Zabytkowej Stacji Kolei W±skotorowej w Rudach" Rudy Rac. 12.06.2005
Lokomotywa ze składem na szlaku w kierunku Paproci.
Foto: Sebastian Kiszka "Festyn z okazji otwarcia Zabytkowej Stacji Kolei W±skotorowej w Rudach" Rudy Rac. 12.06.2005
Zdjęcie lokomotywy przy wjeĽdzie na teren Zabytkowej Stacji zrobione z samochodu podczas jazdy.
Foto: Sebastian Kiszka "Festyn z okazji otwarcia Zabytkowej Stacji Kolei W±skotorowej w Rudach" Rudy Rac. 12.06.2005

WAGONY


Wnętrze rumuńskiego wagonu osobowego Bxhpi A208P w hali warsztatowej w Rudach.
Foto: Sebastian Kiszka "Festyn z okazji otwarcia Zabytkowej Stacji Kolei W±skotorowej w Rudach" Rudy Rac. 12.06.2005
Wagon towarowy Wddxhs (do przewozu kontenerów) w Rudach.
Foto: Sebastian Kiszka "Festyn z okazji otwarcia Zabytkowej Stacji Kolei W±skotorowej w Rudach" Rudy Rac. 12.06.2005
Rumuńskie wagony osobowe Bxhpi A208P obok hali lokomotywowni.
Foto: Sebastian Kiszka "Festyn z okazji otwarcia Zabytkowej Stacji Kolei W±skotorowej w Rudach" Rudy Rac. 12.06.2005
Jeszcze jeden wagon Wddxhs.
Foto: Sebastian Kiszka "Festyn z okazji otwarcia Zabytkowej Stacji Kolei W±skotorowej w Rudach" Rudy Rac. 12.06.2005
Podwozia z dwóch osobowych wagonów Opolskich z lat 20 XX wieku.
Foto: Sebastian Kiszka "Festyn z okazji otwarcia Zabytkowej Stacji Kolei W±skotorowej w Rudach" Rudy Rac. 12.06.2005
Wagony węglarki Wddxh(p).
Foto: Sebastian Kiszka "Festyn z okazji otwarcia Zabytkowej Stacji Kolei W±skotorowej w Rudach" Rudy Rac. 12.06.2005
Wagon Kddxhs do przewozu cynku.
Foto: Sebastian Kiszka "Festyn z okazji otwarcia Zabytkowej Stacji Kolei W±skotorowej w Rudach" Rudy Rac. 12.06.2005
Skład od tyłu na szlaku w kierunku Paproci.
Foto: Sebastian Kiszka "Festyn z okazji otwarcia Zabytkowej Stacji Kolei W±skotorowej w Rudach" Rudy Rac. 12.06.2005

Inne


Sprzęg pomiędzy lokomotywa WLs150-7225, a brankardem. Na lokomotywie widać jakby 3 bufor (takie sprzęgi stosowano w Hucie "Gliwice" sk±d pochodzi ta lokomotywa).
Foto: Sebastian Kiszka "Festyn z okazji otwarcia Zabytkowej Stacji Kolei W±skotorowej w Rudach" Rudy Rac. 12.06.2005
Przemówienie pani Burmistrz oraz prezesa Towarzystwa Służby Ochrony Zabytków Kolei
Foto: Sebastian Kiszka "Festyn z okazji otwarcia Zabytkowej Stacji Kolei W±skotorowej w Rudach" Rudy Rac. 12.06.2005
Pług rotacyjny stworzony na bazie lokomotywy Lxd2.
Foto: Sebastian Kiszka "Festyn z okazji otwarcia Zabytkowej Stacji Kolei W±skotorowej w Rudach" Rudy Rac. 12.06.2005
¦więcenie figurki ¦więtej Katarzyny Aleksandryjskiej przez proboszcza pobliskiej parafii.
Foto: Sebastian Kiszka "Festyn z okazji otwarcia Zabytkowej Stacji Kolei W±skotorowej w Rudach" Rudy Rac. 12.06.2005
Tabliczka pami±tkowa na budynku kuĽni w Rudach.
Foto: Sebastian Kiszka "Festyn z okazji otwarcia Zabytkowej Stacji Kolei W±skotorowej w Rudach" Rudy Rac. 12.06.2005

Kilka zdjęć taboru z Rud, który obecnie znajduje się (albo znajdywał) na stacji w Stanicy zrobione w tym samym dniu. Jest ich mało ponieważ kończył mi się film i miałem mało czasu (bo było już trochę póĽno).