Modele kartonowe w skali 1:87
(Wszystkie pliki PDF dla formatu A4)

Lokomotywy parowe

Parowóz Cn2t "Las" (czarny)
Parowóz Cn2t "Las" (zielony)
Parowóz Las49-3343 (Zabytkowa Stacja Kolei W±skotorowej w Rudach)

Lokomotywy WLs40/50

WLs40/50
Ld1-1, Ld1-2 (2 malowania) i Ld1-3 z Wyrzyskiej Kolei Powiatowej
WLs40 z KWK "Makoszowy"
WLs40-291, WLs40-462 i WLs40-672 z Muzeum Obrony Wybrzeża w Helu
WLs40-1154 i WLs50-2082 (2 malowania) z Zabytkowej Stacji Kolei W±skotorowych w Rudach
WLs40-1418, WLs50-2257 i WLs50-2279 z cegielni Bielowice
WLs40-462 z cegielni Kłodzko
WLs40-1159 z fabryki tektury w Tarnówce (2 malowania)
WLs50 z KWK "Bobrek-Centrum"
WLs50-2052 i WLs50-2068 z cegielni Igloobud w Dębicy
WLs50 z zakładu torfowego HolLas w Krakulicach
WLs50-1593 z cegielni Podzamcze
WLs50-1981 z KWK "Wieczorek"

Lokomotywy WLs50M1/M3

WLs50M1-M3
WLs50M3 z KWK "Dębieńsko"
WLs50M3 z KWK "Wirek" (3 modele)

Lokomotywy 2WLs40/50 oraz 4WLs50

2WLs40/50 (szary)
2WLs40-940 (Cukrownia "Dobre", 3 malowania)
2WLs50-943 i 2WLs50-949 (Cukrownia "Brze¶ć Kujawski")
2WLs50-1827 (Cukrownia "Kruszwica")
2WLs50-943 (Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie)
2WLs50-1184 (Muzeum Kolei W±skotorowych w Sochaczewie)
2WLs50-2244 (Zakład Wyrobów Wapienno-Piaskowych w Starym Kurowie)
2WLs50-1189, 2WLs50-1836 i 2WLs50-2088 (Zabytkowa Stacja Kolei W±skotorowej w Rudach)
2WLs50-1189 (Huta Metali Nieżelaznych "Szopienice")
2WLs50-1291 (Zakłady Górnicze im. L. Waryńskiego)
2WLs50-1814 i 2WLs50-1836 (Huta "Baildon")
2WLs50 (KWK "Bielszowice")
2WLs50-1732 (KWK "Borynia")
2WLs50 (KWK "Halemba")
2WLs50 (KWK "Staszic")
2WLs50 (KWK "Szczygłowice", 3 modele)
4WLs50 (Nasycalnia Podkładów w Czeremsze)

Lokomotywy WLs75

WLs75

Lokomotywy WLs150/Lyd1

Lyd1-210 (3 schematy malowania)
Lyd1-214 (schemat z Ełckiej KW z lat 90-tych)
Lyd1-215 (doci±żenia na czołownicach, 3 schematy malowania)
Lyd1-309 (Górno¶l±skie KW, 3 schematy malowania)
WLs150-5660 (Elektrownia Chorzów)
WLs150-6036 (KWK "Janina")
WLs150-6847 i WLs150-7219 (KWK "Kazimierz-Juliusz")
WLs150-7223 (Cukrownia Zbiersk)
WLs150-7626 (Cukrownia Tuczno)
WLs150-7083 i WLs150-7618 (Cukrownia Brze¶ć Kujawski)
WLs150-7615 i WLs150-7633 (Cukrownia Dobre)
WLs150-6843 i WLs150-7640 (Cukrownia Kruszwica)

Lokomotywy WLs180/803D/Lyd1

Lyd1-251 (3 schematy malowania)
WLs180-05, WLs180-16 i WLs180-40 (KWK "Kazimierz-Juliusz")
WLs180-06 (Cementownia Groszowice)
WLs180-11 (Elektrownia Chorzów)
WLs180-18 (Cukrownia Zbiersk)
WLs180-20 i WLs180-24 (KWK "Janina")

Lokomotywy V10C

V10C w wersji na tory 600-750mm
V10C z Wigierskiej Kolei W±skotorowej
V10C z kolei w±skotorowej w Bad Muskau (2 malowania)

Wózki motorowe

Wmc009 z doczep± (na rozstaw szyn 750mm)
Wmc106 z doczep± (na rozstaw szyn 785mm)
Wmc159 z doczep± (na rozstaw szyn 1000mm)
Wmc206 z doczep± (na rozstaw szyn 600mm)

Wagony motorowe serii MBd1

MBd1-125 (dwukierunkowy, 4 schematy malowania)
MBd1-126 (jednokierunkowy, 2 schematy malowania)
MBd1-127 (dwukierunkowy, 2 schematy malowania)
MBd1-130 (jednokierunkowy, 4 schematy malowania)
MBd1-131 (jednokierunkowy, 3 schematy malowania)
MBd1-133 (dwukierunkowy, 5 schematów malowania)
MBd1-138 (wagon osobowy z cukrowni Kruszwica)
MBd1-281 (dwukierunkowy, Górno¶l±skie Koleje W±skotorowe)

Lokomotywy spalinowe rodziny BND (Czechosłowackie)

Lokomotywa spalinowa BND15 z jedn± kabin±
(4 wersje malowania)
Lokomotywa spalinowa BND15 z dwiema kabinami
(4 wersje malowania)
Lokomotywa spalinowa BND30 z jedn± kabin±
(4 wersje malowania)
Lokomotywa spalinowa BND30 z dwiema kabinami
(4 wersje malowania)
Lokomotywa spalinowa BND30 powierzchniowa
(4 wersje malowania)

Lokomotywy spalinowe UNIO LDI-45N

Lokomotywa LDI-45N w wersji na tory 550-630mm
Lokomotywa LDI-45N w wersji na tory 640-750mm

Lokomotywy dołowe

Lokomotywa elektryczna typu Ld1
(2 wersje malowania)
Lokomotywa elektryczna typu Ld2
(2 wersje malowania)
Lokomotywa elektryczna typu Ld3
(2 wersje malowania)
Lokomotywa spalinowa typu Lds100
Lokomotywa akumulatorowa typu LeaBM12

Wagony osobowe

Bxhpi typu 3Aw (malowanie z lat 1959-1961)
Bxhpi typu 3Aw (malowanie z lat 1961-1974)
Bxhpi typu 3Aw (malowanie od 1974 roku)
Bxhpi typu 3Aw (GnieĽnieńska Kolej W±skotorowa, 100 lat)
Bxhpi typu 3Aw (GnieĽnieńska Kolej W±skotorowa, obecnie)
Bxhpi typu 3Aw (Jędrzejowska Kolej Dojazdowa, lata 90-te)

Wagony towarowe 2-osiowe

Węglarka z cukrowni Kruszwica
Platforma Ph z Górno¶l±skich Kolei W±skotorowych
Wagon serii S do przewozu kontenerów ze żwirem z Górno¶l±skich Kolei W±skotorowych
Węglarka nisko¶cienna Wh z drewnianymi burtami z Górno¶l±skich Kolei W±skotorowych
Węglarka nisko¶cienna Wh ze stalowymi burtami z Górno¶l±skich Kolei W±skotorowych
Węglarka Wh z Górno¶l±skich Kolei W±skotorowych (nitowana i spawana)
Węglarka Wh z podwyższonymi ¶cianami z Górno¶l±skich Kolei W±skotorowych

Wagony towarowe 4-osiowe

Wózki kłonicowe na tor 750mm typu 61W (dwie pary)
Wagon kryty Kddx typu 68W
Wagon kryty Kddxh typu 72W
Wagon kryty Kddx typu 4Kw
Wagon kryty Kddxh typu 3Kw
Wagon brankard Ftdxh typu 72W (2 wersje malowania)
Wagon brankard Ftdxh typu 3Kw (2 wersje malowania)
Wagon ratunkowy serii S typu 72W
Węglarka Wddx typu 69W
Węglarka Wddxh typu 60W
Węglarka Wddx typu 5Ww
Węglarka Wddxh typu 6Ww
Platforma Pddxh typu 801Z
Platforma Pddxh typu 95W
Wapniarka Swddx typu 69W
Wapniarka Swddxh typu 60W

Wozy górnicze

Małe wozy do przewozu urobku
(3 rozmiary)
¦rednie wozy do przewozu urobku
(2 rozmiary)
Duże wozy do przewozu urobku
(KWK "Wujek")
Duże wozy do przewozu urobku
(KWK "Prezydent")
Małe wozy do przewozu drewna
(3 rozmiary)
Duże wozy do przewozu drewna
(2 rozmiary)
Wozy do przewozu materiałów wybuchowych
(2 rozmiary)
Wozy do przewozu osób
(2 rozmiary)
Wozy sanitarne
(4-osiowe, 2 rozmiary)
Wozy robocze z KWK "Wesoła"
(warsztatowy i platforma)

Tabor kolejek torfowych

Lokomotywy Ls600
Lokomotywy Ls600 z zakładu torfowo-borowinowego "Czaplinek" (2 malowania)
Lokomotywy Ls600 z zakładów torfowych Krakulice oraz Rucianka
Wagony do przewozu torfu frezowanego z płask± podłog± (czerwone i żółte)
Wagony do przewozu torfu frezowanego z załaman± podłog± (czerwone i żółte)
Wagony do przewozu torfu cegiełkowego (3 wersje)

Powrót do strony głównej
Powrót do poprzedniej strony